Friday, April 14, 2017

NGAJI di WARTEG: Bagaimana Menjadi Solehah?Bagaimana menjadi solehah?
(oleh Ustad Nudzul Dzikri)

1. Memohon taufik dan hidayah serta pertolongan Allah swt.

"... Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barang siapa disesatkan-Nya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya." (Al-Kahfi: 17)2. Berusaha dengan bersungguh-sungguh.

3. Kembali kepada quran dan sunnah.

Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda : “Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu : Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya”. (HR. Malik)

4. Niatkan segala urusan/kesibukan rumah tangga senantiasa untuk mencapai ketakwaan/mendekatkan diri kepada Allah swt.

"... Seorang wanita adalah pemimpin bagi anggota keluarga suaminya serta anak-anaknya dan ia akan ditanya tentang mereka...” (HR. Bukhari 893 dan Muslim 1829).

5. Taat kepada Allah, taat kepada suami.

"... Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)..." (An-Nisa: 34)

Selengkapnya di youtube.

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...