Friday, March 31, 2017

NGAJI di WARTEG: Bukan Hamba yang Gemar Bersenang-Senang

Assalamualaikum.

Dari Mu’adz bin Jabal, ketika ia diutus ke Yaman, Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam berpesan kepadanya: “Tinggalkanlah sifat gemar bersenang-senang (at tana’um). Karena hamba Allah yang sejati bukanlah orang yang gemar bersenang-senang” (HR. Ahmad 5/243, 244, Ath Thabrani dalam Musnad Asy Syamiyyin 279, Abu Nu’aim dalam Hilyatul Auliya 5/155)
"kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)." (QS At Takatsur: 8)

Bersenang-senang, menghabiskan me-time buat emak-emak rempong, ngaso, refreshing, dan apapun namanya, adalah wajar dan boleh. Tapi, hendaknya kita tidak menjadikannya sebagai sebuah kegemaran hingga lupa tujuan penciptaan kita dan hari pertanggungjawaban yang akan kita hadapi.

Lagi-lagi, ini adalah sebuah nasihat kepada diri sendiri yang kerap lalai dan ceroboh dalam soal waktu. =( Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang waspada atas apa yang kita lakukan dan semoga Allah swt mudahkan semua urusan kita di dunia dan akhirat. Aamiin.

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...